X

 Tři Studně

www.tristudne.cz
– síň Bohuslava Martinů, hudebního skladatele.
– studánky Barborka a Vitulka (Vitulka nazvána podle dirigentky Vítězslavy Kaprálové, žákyně a přítelkyně Bohuslava Martinů)
– zvonička z druhé poloviny 19. století, zvon pochází z fryšavské huti (v centru obce)
– rybník Sykovec (14 ha) – nejvýše položený rybník na Vysočině
– vila Kaprálových (dnes majetek Českého hudebního fondu), na její zahradě symbolický hrob V. Kaprálové
– minigalerie – obrazová galerie Svatošových viz www.artfra.cz zde se rovněž dozvíte o zajímavých akcích, které probíhají v obci Tři Studně /
– nejmenší náměstí v EU


Nejznámější kulturní a sportovní akce Tří Studní

– otvírání studánek
– závody psích spřežení

Význačné osobnosti, jejichž jména jsou spojena s obcí
– Jaroslav Ježek – na břehu rybníka Medlov složil píseň „Když jsem kytici vázala“
– Vítězslava Kaprálová, dirigentka, žačka Bohuslava Martinů
– Jaroslav a Petr Křičkovi – autoři Bábinčina maršovského valčíku
– Bohuslav Martinů, hudební skladatel, který inspirován pobytem z roku 1938 a místními studánkami, složil kantátu Otvírání studánek